Lưới sàng bằng thép

Đây là một loại sản phẩm dùng trong nông nghiệp .
Sàng này cũng được dệt bằng sợi thép mạ kẽm với viền ngoài cũng bằng tôn.
Với 3 kích thước ô lưới khác nhau, sàng này có mục đích phân loại đất dùng trong trồng trọt