CÔNG TY LƯỚI THÉP VIỆT NAM

Công ty TNHH Lưới Thép Việt Nam được thành lập từ năm 1996 với ngành nghề là sản xuất các mặt hàng phục vụ cho tiêu dùng .
Ngay từ ngày đầu thành lập Công ty đã xác định mục tiêu phát triển của Công ty đó chính là sản xuất và xuất khẩu các loại vỉ nướng thực phẩm dùng một lần và vỉ nướng bằng gang dùng để nướng thịt và các loại thực phẩm khác.
Ngoài ra Công ty cũng có định hướng sản xuất thêm mặt hàng lưới thép dùng cho khai thác mỏ và các mục đích khác .
Sản phẩm vỉ nướng thức phẩm dùng một lần và vỉ nướng bằng gang đã và đang được xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản và đã được thị trường Nhật Bản chấp nhận.
Bằng sự cạnh tranh công bằng về chất lượng và giá cả Công ty đang nỗ lực để mở rộng thị trường cho mặt hàng này cũng như các sản phẩm khác với mục đích đưa Công ty trở thành Công ty hàng đầu về sản xuất các mặt hàng này tại Việt nam. Sự lớn mạnh của Công ty cũng là mục đích hướng tới của toàn thể nhân viên Công ty Lưới thép Việt Nam.